Hotline: 038 655 5665
banner

Phong cách Truyền thống

- Chủ đầu tư: GP INVEST

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 1000m2

- Địa điểm: Số 1 - Phùng Chí Kiên

- Chủ đầu tư: GRAND SEA

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 1000m2

- Địa điểm: Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: VinHome Reverside 

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 350 m2

- Địa điểm: Vinhomes Riverside Long Biên

- Chủ đầu tư: GreenBay

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 500 m2

- Địa điểm: 

ĐỐI TÁC

HOTLINE: 038 655 5665
Hỗ trợ trực tuyến