Hotline: 038 655 5665
banner

Hiệu đồ nam CAO tailor

- Chủ đầu tư: Mr. CAO

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 500 m2

I. KHU TIẾP KHÁCH

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

 

II. PHÒNG TRONG

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

 

III. PHÒNG NGOÀI

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Thiết kế nội thất cửa hàng, shop thời trang

Showroom

- Chủ đầu tư: Ms. Thảo

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 100m2 (3 tầng)

- Địa điểm: 

- Chủ đầu tư: Ms. Hoa

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 200m2

- Địa điểm: 

- Chủ đầu tư: Ms Lee

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 200m2

- Địa điểm: 

- Chủ đầu tư: Ms.

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 100 m2

- Địa điểm: 

ĐỐI TÁC

HOTLINE: 038 655 5665
Hỗ trợ trực tuyến