Hotline: 038 655 5665
banner

Biệt Thự GreenBay

- Chủ đầu tư: GreenBay

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 500 m2

- Địa điểm: 

A. TẦNG HẦM

I. SẢNH TẦNG HẦM

THIẾT KẾ NỘI THẤT SẢNH TẦNG HẦM

THIẾT KẾ NỘI THẤT SẢNH TẦNG HẦM

 

II. HẦM RƯỢU 

thiết kế nội thất hầm rượu

thiết kế nội thất hầm rượu

thiết kế nội thất hầm rượu

thiết kế nội thất hầm rượu

thiết kế nội thất hầm rượu

thiết kế nội thất hầm rượu

 

B. TẦNG 2

I. SẢNH TẦNG 2

THIẾT KẾ NỘI THẤT SẢNH NHÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT SẢNH TẦNG HẦM

 

II.  PHÒNG KHÁCH + BẾP

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

thiết kế nội thất phòng khách đẹp

 

III. PHÒNG CHIẾU PHIM

thiết kế nội thất phòng chiếu phim tại nhà

thiết kế nội thất phòng chiếu phim tại nhà

thiết kế nội thất phòng chiếu phim tại nhà

thiết kế nội thất phòng chiếu phim tại nhà

 

IV. PHÒNG NGỦ 1

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

 

V. PHÒNG NGỦ 2

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

 

VI. PHÒNG NGỦ 3

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ TẮM

 

C. TẦNG 3

I. PHÒNG LÀM VIỆC

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC

 

II. PHÒNG NGỦ

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ HIỆN ĐẠI

 

III. PHÒNG THỜ

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THỜ

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THỜ

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THỜ

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THỜ

 

 

Biệt thự

- Chủ đầu tư: FLC

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP 

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế:

- Địa điểm: 
 

- Chủ đầu tư: VinHome Reverside 

- Đơn vị thiết kế: EUROTOP

- Đơn vị thi công: EUROTOP

- Diện tích thiết kế: 350 m2

- Địa điểm: Vinhomes Riverside Long Biên

ĐỐI TÁC

HOTLINE: 038 655 5665
Hỗ trợ trực tuyến